Register  |  Login
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 
Liên kết website
 
Hệ thống CSDL
 
6 bài LLCT cơ bản cho đoàn viên, thanh niên

- Download 6 bài học LLCT cơ bản cho đoàn viên, thanh niên tại đây

- Download bộ slide 6 bài học LLCT cơ bản cho đoàn viên, thanh niên tại đây

- Link xem trực tuyến 6 tập phim bài giảng mẫu LLCT cơ bản cho đoàn viên, thanh niên

 

Tập 1:     http://www.youtube.com/watch?v=pzZ6Xo5x3wk&feature=youtu.be
Tập 2:     
http://www.youtube.com/watch?v=l95W6IPPiM0&feature=youtu.be
Tập 3:     
http://www.youtube.com/watch?v=xjbyf3VZ1Pk&feature=youtu.be
Tập 4:     
http://www.youtube.com/watch?v=hCaqs0eotV0&feature=youtu.be
Tập 5:     
http://www.youtube.com/watch?v=CaRzmspM_Vs&feature=youtu.be
Tập 6:     
http://www.youtube.com/watch?v=1bSy9dxXZdI&feature=youtu.be

Để download phim bài giảng mẫu vui lòng gõ thêm chữ ss trước youtube trên thanh trình duyệt web. Ví dụ: www.ssyoutube.com/watch?v=pzZ6Xo5x3wk&feature=youtu.be