Register  |  Login
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 
Liên kết website
 
Hệ thống CSDL
 
Các tổ chức Thanh niên Việt Nam

Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Hội Liên Hiệp Thanh Niên (LHTN) Việt Nam là tổ chức Xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Hội sinh viên Việt Nam

Hội sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giới sinh viên Việt Nam.

Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam

Hội doanh nhân Trẻ Tp. Hồ Chí Minh ( trước đây là Hội các nhà doanh nghiệp trẻ TP. Hồ Chí Minh) được thành lập từ tháng 10/1994, là một tổ chức đầu tiên của các doanh nhân trẻ Việt Nam. Tôn chỉ của Hội là tập hợp các doanh nhân trẻ với mục đích cùng nhau lập thân, lập nghiệp và góp phần phát triển nền kinh tế đất nước