Register  |  Login
Hội LHTN Việt Nam tỉnh
 
Bài viết mới
 
Liên kết website
 
Thông tin điều hành
 
Hệ thống CSDL
 
Danh sách UBH tỉnh

 

HỘI LHTN VIỆT NAM        
UB HỘI TỈNH NINH THUẬN           Ninh Thuận, ngày      tháng 11 năm 2014
* * *           
  DANH SÁCH ỦY BAN HỘI LHTN VIỆT NAM   
  TỈNH NINH THUẬN KHÓA V, NHIỆM KỲ 2014-2019  
  ---------------------------------  
             
STT Họ và tên Dân tộc Tôn giáo Chức vụ/Đơn vị công tác hiện nay Điện thoại Địa chỉ mail
1 Nguyễn Hữu Tuấn Kinh Không Phó Bí thư Tỉnh Đoàn    
2 Trần Quang Truyền Kinh Không UVTV, Trưởng Ban ĐKTHTN Tỉnh Đoàn,  Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh    
3 Lê Vũ Chương Kinh Không Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở y tế NR: 0683.820.771
CQ: 0683.830.262
DĐ: 0989.505.011
levuchuong@gmail.com
nghiepvuynt@gmail.com
4 Trịnh Thế Cường Kinh Không Hội Doanh nhân trẻ, Giám đốc Công ty Cổ phần gia Việt. DĐ: 0913.686.734  
5 Thái Thị Bích Vân Kinh Không UV Ban Thư ký Hội LHTN VN tỉnh,
Chuyên viên Ban ĐKTHTN Tỉnh Đoàn
   
6 Phạm T Thanh Hường Kinh Không  Giám đốc TT hoạt động Thanh Thiếu niên tỉnh    
7 Huỳnh Phương Nam Kinh Không CT Hội LHTN TP PRTC CQ: 0683.823.364
CQ: 0683.921.596
DĐ: 0906.355.461
 
8 Cao Thành Hải
PD: Thích Thiện Ngộ
Kinh PG Phó Ban thư ký Ban trị sự Giáo Hội
Phật giáo tỉnh
   
9 Pilao Thị Thuynh Raglai Không PCT UBND xã Phước Đại, huyện Bác Ái Gphone: 0683.504.228
DĐ: 0985.626.196
thuyenthuyendlu@gmail.com
10 Huỳnh Hữu Phúc Kinh Không TB TNNT CNVC và ĐT
Tỉnh Đoàn
   
11 Nguyễn Thị Huyền Kinh Không Phó Ban TC- KT Tỉnh Đoàn    
12 Nguyễn Thiện Quang Kinh Không Chủ tịch Hội LHTN huyện Thuận Nam CQ: 0683.553.430 huyendoanthuannam@gmail.com
13 Nguyễn Hoàng Thanh Kinh Không Chủ tịch Hội LHTN huyện Ninh Sơn CQ: 0683.854.257
DĐ: 0908.099.981
DĐ: 0917.128.117
tochucninhson@gmail.com
14 Cao Anh Tuấn Kinh Không Chủ tịch Hội LHTN huyện Bác Ái CQ: 0683.840.087
DĐ: 0919.931.601
caoanhtuanhd1983@gmail.com
15 Phạm Vũ Kỳ Nguyên Kinh Không Chủ tịch Hội LHTN huyện Ninh Phước CQ: 0683.864.536
DĐ: 0933.638.863
huyendoanninhphuoc@gmail.com
16 Trương Duy Kha Kinh Không Chủ tịch Hội LHTN huyện Thuận Bắc CQ: 0683.625.053
DĐ: 0903.727.657
huyendoanthuanbac@gmail.com
17 Ng Phan Thành Phong Kinh Không Chủ tịch Hội LHTN huyện Ninh Hải CQ; 0683.873.029
DĐ: 0949.965.976
huyendoanninhhai@yahoo.com.vn
18 Nguyễn Văn Phương Kinh Không Chuyên viên Phòng Dạy nghề - Sở LĐTB&XH CQ: 0683.830.010
DĐ: 0913.004.592
DĐ: 0913.009.542
nguyenvanphuong@ninhthuan.gov.vn
19 Trần Gia Quang Kinh Không Phó phòng tin học - Ngân hành CSXH tỉnh     NR: 0683.835.203
CQ: 0683.839.628
DĐ: 0975.620.627
ninhthuan.vbsp@gmail.com
20 Nguyễn Khánh Toàn  Kinh Không Chủ tịch Hội sinh viên Trường CĐSP Ninh Thuận CQ: 0683.873.417
DĐ: 0122.862.1256
khanhminh1809@yahoo.com.vn
khanhminh1809@gmail.com.vn
21 Nguyễn Xuân Duy Kinh Không Đài PTTH tỉnh CQ: 0683.820.781
DĐ: 0918.890.305

xuanduyntv@gmail.com
22 Nguyễn Thanh Thủy Kinh Không PBT Đoàn Công an tỉnh DĐ: 0918.464.164
CQ: 0683.848.382
dtnconganninhthuan@gmail.com
23 Trịnh  Văn Minh Kinh Không Phó phòng kế toán, Bí thư Đoàn  Công ty TNHH may Tiến Thuận CQ: 0683.836.582
DĐ: 0918.560.569
minhtvntee@gmail.com
24 Chamaléa Danh Raglai Không Chủ tịch Hội LHTN VN xã Phước Kháng CQ: 0683.500.347
DĐ: 0166.746.9885
xadoanphuockhang@yahoo.com.vn
25 Võ Thiên Sương Kinh Không Phó chủ nhiệm CLB Kỹ năng TP. PRTC CQ: 0683.920.450
DĐ: 0933.209.717
doantnthanhson@gmail.com
26 Cái Quang Hữu Kinh Không Đội trưởng Đội An ninh xung kích TP. PRTC CQ: 0683.823.364
CQ: 0683.921.596
DĐ: 0947.421.325
 
27 Đàng Thị Hồng Lam Chăm Bàlamôn Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã, Chủ nhiệm CLB NH Máu sống xã phước Hữu, huyện Ninh Phước CQ: 0683.864.563
DĐ: 0969.104.105
xadoanphuochuu@gmail.com
28 Hồ Khoa Phú Kinh T.Chúa Uỷ viên UB Hội xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn DĐ: 0167.484.5295  
29 Báo Thị Bảo Yến Chăm Bàni Cán bộ Trung tâm văn hóa thể thao huyện, Thành viên CLB Kỹ năng huyện Ninh Hải DĐ: 0948.747.069  
30 Phú Quang Dũng Chăm Bàlamôn Phó trưởng Công an xã Phước Ninh, Đội trưởng Đội văn nghệ thôn Tân Bổn xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam DĐ: 0169.929.5390  
31 Nguyễn Xuân Tân Kinh Không Chủ nhiệm CLB Lân Sư Rồng, Trung tâm hoạt động TT'N tỉnh. DĐ: 0123.4567.938