Register  |  Login
Hệ thống tổ chức đoàn
 
Liên kết website
 
Hệ thống CSDL
 
Các đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn

 
 

Tên  đơn vị

1

Ban Tỉnh đoàn

Văn phòng

 

 

Ban Tổ chức – Kiểm tra

 

 

Ban Tuyên giáo

 

 

Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên

 

 

Ban Thanh niên Nông thôn – Công nhân, viên chức và Đô thị

 

 

Ban Thanh Thiếu nhi – Trường học

2

Đơn vị trực thuộc

Nhà Thiếu nhi

 

 

Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu niên

3

Các huyện, thành đoàn

Thành đoàn Phan Rang – Tháp Chàm

 

 

Huyện đoàn Ninh Phước

 

 

Huyện đoàn Ninh Hải

 

 

Huyện đoàn Ninh Sơn

 

 

Huyện đoàn Thuận Bắc

 

 

Huyện đoàn Thuận Nam

 

 

Huyện đoàn Bác Ái

4

Đoàn khối trực thuộc

Đoàn khối các cơ quan tỉnh

 

 

Đoàn khối Doanh nghiệp

 

 

Đoàn Trường cao đẳng Sư Phạm

 

 

Đoàn TN Công an tỉnh

 

 

Đoàn TN BCH Quân sự tỉnh

 

 

Đoàn TN BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

 
Hình ảnh hoạt động