Register  |  Login
Enter Title

TỈNH ĐOÀN NINH THUẬN

TỔNG ĐỘI TNXP TỈNH

***

 

 THÔNG TIN TẬP THỂ/CÁ NHÂN CÁN BỘ CC,VC TỔNG ĐỘI

THANH NIÊN XUNG PHONG TỈNH NINH THUẬN

-----------------------

I. THÔNG TIN TẬP THỂ

- Tên gọi: Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh Ninh Thuận (viết tắt: Tổng đội TNXP tỉnh Ninh Thuận).

- Quyết định thành lập: Số 474-QĐ/TĐTN-TCKT, ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Thuận.

- Quyết định giao biên chế:  Số 1799/QĐ-UBND, Ngày 11/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

- Địa chỉ : số 25, đường 21/8 Thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Số điện thoại: 0259.6.275.224.

- Email: tongdoitnxptinhninhthuan@gmail.com

II THÔNG TIN CÁ NHÂN

   Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

   01

Trần Quốc Trị

Phó phụ trách Tổng đội

0913.163.082

tranquoctri10101971@gmail.com

   02

Nguyễn Kỳ Trí

Tổng đội phó

0916.600.124

ngkytri@gmail.com

   03

Lê Thành Mười

Tổng đội phó

0942.750.925

nguyenthanhmuoi1986@gmail.com

   04

Võ Phúc Anh Văn

Kế toán

0907.495.379

vanspr@gmail.com

   05

Nguyễn Đăng Nguyên

Chuyên viên phòng TC-HC

0813.075.711

nguyenguyedang084@gmail.com

   06

Nguyễn Thị Minh Thùy

Chuyên viên Phòng TC-HC

0972.572.529

mthuyntu@gmail.com

   07

Nguyễn Thị Trúc Phương

Chuyênviên   Phòng KH-KD

0368.789.956

trucphuong053@gmail.com

   08

Đàn Thị Thùy Trang

Chuyên viên Phòng KH-KD

0778.889.979

damtrang188@gmail.com

   09

Lê Thị Bích Vy

Thủ quỹ

0918185177

bichvy1981@gmail.com