Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành
Số/Ký hiệu    Loại văn bản
Nội dung
Ngày ban hành Trích yếu Số/Ký hiệu
31/01/2022 CHƯƠNG TRÌNH Phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025 70 -CTPH/UBH-TGSC-CA
26/01/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi thiết kế các tác phẩm tuyên truyền với chủ đề: “Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII” 472-KH/TĐTN-XDTCĐH
26/01/2022 KẾ HOẠCH Triển khai Cuộc vận động “Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi là một tuyên truyền viên về du lịch” năm 2022 473-KH/TĐTN-XDTCĐH
14/01/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi “Đại sứ du lịch áo xanh Ninh Thuận” chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022) và 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (1/4/1992-1/4/2022) 467-KH/TĐTN-XDTCĐH
10/01/2022 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 50-HD/TĐTN-XDTCĐH
05/01/2022 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 50-HD/TĐTN-XDTCĐH
13/12/2021 Kế hoạch Tuyên truyền về Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 452-KH/TĐTN-XDTCĐH
03/12/2021 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Tổ chức Cuộc thi “Những mốc son lịch sử” kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989- 22/12/2021) 3671/KHPH/BCH-ĐTN
18/11/2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 447- KH/TĐTN-PTTT’N
15/11/2021 KẾ HOẠCH tổ chức chương trình tiếp xúc đối thoại giữa ĐVTN với đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh 444-KH/TĐTN-XDTCĐH
08/11/2021 KH tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở 2021 438-KH/TĐTN-XDTCĐH
08/11/2021 Báo cáo tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 708-BC/TĐTN-XDTCĐH
28/06/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng cuộc thi ảnh online “Gia đình nơi gắn kết yêu thương cùng nhau chung tay phòng, chống dịch Covid-19” 652-QĐ/TĐTN-XDTCĐH
25/06/2021 THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi ảnh online “Gia đình nơi gắn kết yêu thương cùng nhau chung tay phòng, chống dịch Covid-19” 262- TB/TĐTN-XDTCĐH
25/06/2021 chuyên đề CT 05 2590 -CV/TĐTN-XDTCĐH
24/06/2021 V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp tại Báo cáo số 45-BC/TU ngày 13/5/2021 của Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị” 2590 -CV/TĐTN-XDTCĐH
27/05/2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chương trình “Thank you, Vietnam!” năm 2021 376 - KH/TĐTN-XDTCĐH
25/05/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Ninh Thuận năm 2021 375 - KH/TĐTN-XDTCĐH
24/05/2021 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP V/v Tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên tỉnh Ninh Thuận lần thứ V - năm 2021 12a-KHPH/TĐTNXP-HDNT
18/05/2021 KẾ HOẠCH Tuyên truyền bảo hiểm xã hội đến năm 2025 370 -KH/TĐTN-XDTCĐH
18/05/2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030 371 -KH/TĐTN-XDTCĐH
17/05/2021 KẾ HOẠCH Triển khai, định hướng 4 tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới năm 2021 368 -KH/TĐTN-XDTCĐH
17/05/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi ảnh online “Gia đình nơi gắn kết yêu thương cùng nhau chung tay phòng, chống dịch Covid-19” 367-KH/TĐTN-XDTCĐH
17/05/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi ảnh online “Gia đình nơi gắn kết yêu thương cùng nhau chung tay phòng, chống dịch Covid-19” 367 -KH/TĐTN-XDTCĐH
23/04/2021 KẾ HOẠCH Tuyển chọn hộ thanh niên định cư tại Làng Thanh niên lập nghiệp Phước Đại – năm 2021 357 -KH/TĐTN-TĐTNXP
19/04/2021 Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 492-BC/TĐTN-XDTCĐH
14/04/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Thanh niên với công tác bảo đảm An toàn thực phẩm năm 2021 353 -KH/TĐTN-XDTCĐH
14/04/2021 KẾ HOẠCH Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 354 - KH/TĐTN-XDTCĐH
13/04/2021 “V/v thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn tỉnh” 2370 -CV/TĐTN-XDTCĐH
13/04/2021 “V/v thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030” 2372 -CV/TĐTN-XDTCĐH

Page 1 of 44First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last