Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thuộc tính văn bản 
 Tệp đính kém
 422CV/TĐTN–TG
 Các văn bản khác
Thể lệ Hội thi Tin học trẻ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XVII năm 2019 (09/04/2019)
V/v tuyên truyền Hội thi Tin học trẻ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XVII (02/04/2019)
V/v đăng ký vốn vay Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm nguồn vốn kênh Trung ương Đoàn (27/03/2019)
V/v triển khai Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh Olympic “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 2019 (27/03/2019)
V/v triển khai cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên tỉnh Ninh Thuận lần thứ III - năm 2019 (27/03/2019)
V/v vận động ủng hộ Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo (20/03/2019)
V/v triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 (17/03/2019)
V/v triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XVII năm 2019 (17/03/2019)
V/v triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 13 năm 2019 (31/01/2019)
V/v hỗ trợ tuyên truyền lắp điện mặt trời và tiết kiệm điện trong nuôi tôm” (16/11/2018)