Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thuộc tính văn bản 
 Tệp đính kém
 14-HD/TĐTN-TCKT
 Các văn bản khác
HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 (08/01/2019)
HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (28/12/2018)
HƯỚNG DẪN Chủ trương “1 + 1” mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội (04/10/2018)
HƯỚNG DẪN Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022 (21/08/2018)
Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (24/08/2018)
HƯỚNG DẪN Xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 – 2022 (04/06/2018)
HƯỚNG DẪN Thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội (18/05/2018)
HƯỚNG DẪN Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” trong các Đoàn - Đội trường học, giai đoạn 2018 - 2022 (19/04/2018)
HƯỚNG DẪN Chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh giai đoạn 2018 – 2022 (05/04/2018)
HƯỚNG DẪN Tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi các cấp năm 2018 (02/03/2018)