Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thuộc tính văn bản 
 Tệp đính kém
 63 -KH/TĐTN-TCKT
 Các văn bản khác
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 3 và 3 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2018 (29/03/2018)
HƯỚNG DẪN Tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi các cấp năm 2018 (02/03/2018)
BÁO CÁO công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 9 và 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 (26/09/2017)
BÁO CÁO Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 – 2017 (27/06/2017)
“V/v triển khai Cuộc thi “Tri ân người thầy” dành cho giáo viên, giảng viên, cán bộ, học sinh, sinh viên đang công tác, học tập trong các cơ sở giáo dục” (30/12/2016)
BÁO CÁO Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 (19/12/2016)
BÁO CÁO Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 (18/10/2016)
BÁO CÁO Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi, năm học 2015 – 2016 (08/09/2016)
BÁO CÁO Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 (08/06/2016)
BÁO CÁO SƠ KẾT Công tác Đội và phong trào thiếu nhi, năm học 2015 – 2016 (31/12/2015)