Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thuộc tính văn bản 
 Tệp đính kém
 557 CV/TĐTN-TT’NTH
 Các văn bản khác
V/v vận động ủng hộ Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo (20/03/2019)
V/v triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 (17/03/2019)
V/v triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XVII năm 2019 (17/03/2019)
V/v triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 13 năm 2019 (31/01/2019)
V/v hỗ trợ tuyên truyền lắp điện mặt trời và tiết kiệm điện trong nuôi tôm” (16/11/2018)
“V/v triển khai Cuộc thi sáng tác biểu trưng về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” (26/09/2018)
“V/v triển khai cập nhật ý tưởng, sáng kiến lên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam của Trung ương Đoàn” (11/09/2018)
"V/v xét chọn học bổng Canon- Chắp cánh nhân tài 2018-2019" (29/08/2018)
"V/v triển khai Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022" (24/08/2018)
“Về việc giới thiệu, đề cử tập thể, cá nhân tiêu biểu bình xét Giải thưởng Sáng tạo trẻ tỉnh Ninh Thuận năm 2018” (22/08/2018)