Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thuộc tính văn bản 
 Tệp đính kém
 01-CTr/HĐĐ
 Các văn bản khác
Chương trình Công tác Hội và Phong trào thanh niên năm 2019 (17/03/2019)
CHƯƠNG TRÌNH Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 (30/01/2019)
CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2018 - 2019 (05/09/2018)
CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018 (05/09/2017)
CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2017-2018 (05/09/2017)
CHƯƠNG TRÌNH Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2017 (02/03/2017)
CHƯƠNG TRÌNH Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 (10/02/2017)
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. (29/09/2016)
CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2016-2017 (07/09/2016)
CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi, năm học 2016 – 2017 (07/09/2016)