Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thuộc tính văn bản 
 Tệp đính kém
 78-KH/TĐTN-TCKT
 Các văn bản khác
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện thu thập dữ liệu phục vụ Dự án “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam” thuộc Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (15/01/2019)
KẾ HOẠCH Tham gia vận động và chuẩn bị thực lực cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 (09/01/2019)
KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ tuyên dương “Đảng viên trẻ tiêu biểu” năm 2019 (28/12/2018)
KẾ HOẠCH Tuyển chọn hộ thanh niên định cư lập nghiệp tại Làng Thanh niên lập nghiệp Phước Đại – năm 2018 (04/10/2018)
KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (01/10/2018)
KẾ HOẠCH Tham gia trưng bày ý tưởng, mua bán và giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Ninh Thuận tại Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung bộ - Ninh Thuận 2018 (28/09/2018)
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 gắn với tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam (04/10/2018)
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc” Lần thứ II, năm 2018 (04/09/2018)
KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020 (31/07/2018)
KẾ HOẠCH Vận động đoàn viên, thanh niên giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (31/07/2018)