Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thuộc tính văn bản 
 Tệp đính kém
 107-QĐ/TĐTN-TN
 Các văn bản khác
Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 13 năm 2019 (31/01/2019)
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Đội Thanh niên xung phong tình nguyện tại chỗ giai đoạn 2017 – 2022 (19/10/2017)
QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành phương án tuyển chọn Đội viên Thanh niên xung phong tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2017- 2022. (27/06/2017)
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” tỉnh Ninh Thuận (14/04/2017)
QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh Ninh Thuận (19/01/2017)
QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Thể lệ Hội thi nghiệp vụ, kỹ năng cán bộ Đoàn – Hội giỏi năm 2015 (24/09/2015)
“V/v triển khai Nghi thức và Hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh (sửa đổi)” (kèm theo quyết định của Hội đồng Đội Trung ương) (17/09/2015)
QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Nghi thức và hướng dẫn thực hiện nghi thức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (16/09/2015)
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế Giải thưởng 26/3 (23/01/2018)
QUYẾT ĐỊNH V/v: Ban hành Thể lệ Hội trại Truyền thống Thể thao - Thanh niên tỉnh Ninh Thuận lần XI, năm 2015 (06/03/2015)