Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thuộc tính văn bản 
 Tệp đính kém
 673 CV/TĐTN-PTTT’N
 Các văn bản khác
“V/v triển khai Cuộc thi sáng tác biểu trưng về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” (26/09/2018)
“V/v triển khai cập nhật ý tưởng, sáng kiến lên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam của Trung ương Đoàn” (11/09/2018)
“V/v triển khai Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II, năm 2018” (04/09/2018)
"V/v xét chọn học bổng Canon- Chắp cánh nhân tài 2018-2019" (29/08/2018)
"V/v triển khai Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022" (24/08/2018)
“Về việc giới thiệu, đề cử tập thể, cá nhân tiêu biểu bình xét Giải thưởng Sáng tạo trẻ tỉnh Ninh Thuận năm 2018” (22/08/2018)
"V/v Thông báo xét chọn học bổng Canon - Chấp cách nhân tài năm học 2018-2019" (29/08/2018)
“V/v triển khai, phổ biến học bổng Tiếp sức đến trường 2018 dành cho tân sinh viên tỉnh Ninh Thuận” (02/08/2018)
“V/v tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài Biển, đảo quê hương năm 2018” (18/07/2018)
“V/v tiếp cận thông tin từ các trang mạng xã hội chính thống của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” (22/06/2018)