Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thuộc tính văn bản 
 Tệp đính kém
 160BC/TĐTN-VP
 Các văn bản khác
Báo cáo Công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi tháng 3 và 03 tháng đầu năm 2019; phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2019 (02/04/2019)
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên tỉnh Ninh Thuận lần thứ III - năm 2019 (19/03/2019)
KẾ HOẠCH Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) (31/07/2018)
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 3 và 3 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2018 (29/03/2018)
HƯỚNG DẪN Tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi các cấp năm 2018 (02/03/2018)
BÁO CÁO công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 9 và 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 (26/09/2017)
BÁO CÁO Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 – 2017 (27/06/2017)
“V/v triển khai Cuộc thi “Tri ân người thầy” dành cho giáo viên, giảng viên, cán bộ, học sinh, sinh viên đang công tác, học tập trong các cơ sở giáo dục” (30/12/2016)
BÁO CÁO Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 (19/12/2016)
BÁO CÁO Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 (18/10/2016)