Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thuộc tính văn bản 
 Tệp đính kém
 33- HD/UBH
 Các văn bản khác
HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 (08/01/2019)
HƯỚNG DẪN Chủ trương “1 + 1” mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội (04/10/2018)
HƯỚNG DẪN Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022 (21/08/2018)
Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (24/08/2018)
HƯỚNG DẪN Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022 (18/07/2018)
HƯỚNG DẪN Xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 – 2022 (04/06/2018)
HƯỚNG DẪN Thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội (18/05/2018)
HƯỚNG DẪN Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” trong các Đoàn - Đội trường học, giai đoạn 2018 - 2022 (19/04/2018)
HƯỚNG DẪN Chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh giai đoạn 2018 – 2022 (05/04/2018)
HƯỚNG DẪN Tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi các cấp năm 2018 (02/03/2018)