Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thuộc tính văn bản 
 Tệp đính kém
 91-KH/TĐTN-XDTCĐH
 Các văn bản khác
KẾ HOẠCH Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với triển khai “Đối mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” năm 2020 (27/02/2020)
KẾ HOẠCH Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi góp phần phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII năm 2020 (27/02/2020)
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và “tham nhũng vặt” (27/02/2020)
KẾ HOẠCH Tổ chức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (26/02/2020)
KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động triển khai Chỉ thị 32-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới giai đoạn 2020-2025 (25/02/2020)
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tham gia đảm bảo an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2020 (27/02/2020)
KẾ HOẠCH Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong ĐVTN -------- (18/02/2020)
KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2020 (18/02/2020)
KẾ HOẠCH Triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona tại tỉnh Ninh Thuận (26/02/2020)
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ nữ thanh niên Ninh Thuận năm 2020 (19/02/2020)