Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thuộc tính văn bản 
 Tệp đính kém
 869CV/TĐTN-PTTT'N
 Các văn bản khác
Dự thảo Luật thanh niên (30/09/2019)
“V/v tổ chức góp ý dự thảo Báo cáo và Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024” (17/09/2019)
“V/v tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”” (16/09/2019)
“V/v xét chọn trao Học bổng Canon - Chắp cánh nhân tài năm học 2019-2020” (22/08/2019)
“V/v giới thiệu cá nhân tiêu biểu tham gia bình xét Giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ VI năm 2019” (13/08/2019)
đôn đốc tham gia Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2019 (30/07/2019)
Tuyển chọn hộ thanh niên định cư lập nghiệp tại Làng Thanh niên lập nghiệp Phước Đại đợt 2 – năm 2019 (22/07/2019)
V/v giới thiệu, đề xuất xét tặng Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả cầu vàng (17/07/2019)
V/v giới thiệu thanh niên tiêu biểu để xét trao Giải thưởng Lương Định Của, năm 2019 (30/05/2019)
Về việc thông báo tham gia Chương trình “Hành trình thứ 2 của lốp xe (29/05/2019)