Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thuộc tính văn bản 
 Tệp đính kém
 201 BC/TĐTN-VP
 Các văn bản khác
BC kết quả công tác kiểm tra giám sát năm 2020 (24/12/2020)
VĂN BẢN XÁC NHẬN v/v thống nhất giải quyết chính sách đối với cựu TNXP năm 2020 (24/12/2020)
báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2020 và định hướng một số nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (24/12/2020)
BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2012-2020 (25/12/2020)
BÁO CÁO Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 5 và 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (08/06/2020)
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên tỉnh Ninh Thuận lần thứ III - năm 2019 (19/03/2019)
BÁO CÁO Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 (26/11/2018)
KẾ HOẠCH Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) (31/07/2018)
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 3 và 3 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2018 (29/03/2018)
HƯỚNG DẪN Tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi các cấp năm 2018 (02/03/2018)