Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thuộc tính văn bản 
 Tệp đính kém
 01/TL/STTTT-ĐTN
 Các văn bản khác
V/v giới thiệu, đề xuất xét tặng Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả cầu vàng (17/07/2019)
V/v giới thiệu thanh niên tiêu biểu để xét trao Giải thưởng Lương Định Của, năm 2019 (30/05/2019)
Về việc thông báo tham gia Chương trình “Hành trình thứ 2 của lốp xe (29/05/2019)
V/v tuyên truyền Hội thi Tin học trẻ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XVII (02/04/2019)
V/v đăng ký vốn vay Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm nguồn vốn kênh Trung ương Đoàn (27/03/2019)
V/v triển khai Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh Olympic “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 2019 (27/03/2019)
V/v triển khai cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên tỉnh Ninh Thuận lần thứ III - năm 2019 (27/03/2019)
V/v vận động ủng hộ Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo (20/03/2019)
V/v triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 (17/03/2019)
V/v triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XVII năm 2019 (17/03/2019)