Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thuộc tính văn bản 
 Tệp đính kém
 06 CTPH/CTPH/LĐLĐ-ĐTN
 Các văn bản khác
CHƯƠNG TRÌNH Phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giữa Ban Thường vụ tỉnh Đoàn và Hội Khuyến học tỉnh giai đoạn 2017-2020 (04/12/2017)
CHƯƠNG TRÌNH Phối hợp hoạt động giữa Đoàn Thanh niên và Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Ninh Thuận, năm học 2017-2018 (04/12/2017)
CHƯƠNG TRÌNH Phối hợp hoạt động giữa Đoàn Thanh niên và Sở Giáo dục Đào tạo Tỉnh Ninh Thuận, năm học 2016-2017 (12/01/2017)
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 (26/10/2016)
CHƯƠNG TRÌNH Phối hợp giáo dục phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2016 - 2020 (01/03/2016)
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Ninh Thuận tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2015-2018 (29/01/2015)
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Phát huy vai trò của thanh niên tỉnh Ninh Thuận trong phát triển kinh tế thủy sản giai đoạn 2014 – 2017 (22/10/2014)
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Ninh Thuận về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong thanh, thiếu nhi giai đoạn 2014 – 2017. (22/10/2014)
CHƯƠNG TRÌNH Phối hợp hoạt động giữa Tỉnh Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2014 – 2015 (01/10/2014)
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Tăng cường hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường giai đoạn 2014 – 2017 (27/08/2014)