Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thuộc tính văn bản 
 Tệp đính kém
 Số: 140 -KH/TĐTN-PTTT’N
 Các văn bản khác
“V/v nâng cao hiệu quả hoạt động đọc và làm theo sách, báo Đội” (10/12/2020)
“V/v triển khai cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021)” (08/12/2020)
V/v triển khai cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 năm 2011 (08/12/2020)
“V/v triển khai, tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” (03/12/2020)
V/v tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực tiếng anh cho đoàn viên, thanh niên (24/12/2020)
về việc tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực tiếng anh cho đoàn viên, thanh niên (24/12/2020)
về việc tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực tiếng anh cho đoàn viên, thanh niên (24/12/2020)
“V/v triển khai Sân chơi Em yêu khoa học – Tài năng công nghệ nhí” (22/10/2020)
“V/v triển khai Cuộc thi ảnh Việc tốt vì trẻ em” (21/10/2020)
V/v triển khai Cuộc thi video clip thiếu nhi các dân tộc hát quốc ca tại các địa chỉ đỏ Em yêu Tổ quốc Việt Nam (08/10/2020)