Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thuộc tính văn bản 
 Tệp đính kém
 162-KH/TĐTN-XDTCĐH
 Các văn bản khác
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021) (29/10/2020)
KẾ HOẠCH Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, giai đoạn 2020 - 2025 (30/10/2020)
KẾ HOẠCH Triển khai công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em Giai đoạn 2020-2025 (14/10/2020)
Kh tổ chức cuộc thi ảnh "Việc tốt vì trẻ em" (21/10/2020)
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2021) (05/10/2020)
KẾ HOẠCH Triển khai ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” (Giai đoạn 1) (28/09/2020)
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (23/09/2020)
KẾ HOẠCH Tổ chức giải bóng đá cán bộ Đoàn - Hội lần thứ V năm 2020 (23/09/2020)
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2020) (21/09/2020)
KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình Lãnh đạo tỉnh, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gặp mặt, đối thoại với thiếu nhi (18/09/2020)