Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thuộc tính văn bản 
 Tệp đính kém
 30-HD/TĐTN-XDTCĐH
 Các văn bản khác
HƯỚNG DẪN Việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (30/10/2020)
HƯỚNG DẪN Quy trình, thủ tục đề nghị bổ sung, kiện toàn nhân sự và công nhận các chức danh của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cấp huyện và tương đương (23/04/2020)
HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) (08/04/2020)
HƯỚNG DẪN Tổ chức “Ngày đoàn viên” với chủ đề “Tuổi trẻ Ninh Thuận tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” năm 2020 (03/03/2020)
HƯỚNG DẪN Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu niên, nhi đồng (27/02/2020)
HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 (27/02/2020)
HƯỚNG DẪN Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2020 - 2023 (27/02/2020)
HƯỚNG DẪN Cách thức thu, nộp, quản lý và sử dụng đoàn phí giai đoạn 2020 - 2022 (11/02/2020)
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền và đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) với chủ đề “Tuổi trẻ Ninh Thuận sắt son niềm tin với Đảng” (19/12/2019)
Tổ chức các hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử, diễn đàn “Xây dựng văn hóa ứng xử học đường” trong các Đoàn - Đội trường học, giai đoạn 2019- 2022 (09/05/2019)