Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thuộc tính văn bản 
 Tệp đính kém
 07 -KH/HĐĐ
 Các văn bản khác
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021) (29/10/2020)
KẾ HOẠCH Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, giai đoạn 2020 - 2025 (30/10/2020)
KẾ HOẠCH Triển khai công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em Giai đoạn 2020-2025 (14/10/2020)
Kh tổ chức cuộc thi ảnh "Việc tốt vì trẻ em" (21/10/2020)
KẾ HOẠCH Triển khai ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” (Giai đoạn 1) (28/09/2020)
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (23/09/2020)
KẾ HOẠCH Tổ chức giải bóng đá cán bộ Đoàn - Hội lần thứ V năm 2020 (23/09/2020)
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2020) (21/09/2020)
KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình Lãnh đạo tỉnh, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gặp mặt, đối thoại với thiếu nhi (18/09/2020)
KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi sưu tầm hình ảnh về chủ đề “Việt Nam – Cuba thắm tình đoàn kết” kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba (02/12/1960-02/12/2020) (21/09/2020)