Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thuộc tính văn bản 
 Tệp đính kém
 182 - TB/BTC
 Các văn bản khác
THÔNG BÁO Chiêu sinh học viên Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” năm 2018 (17/06/2018)
THÔNG BÁO Tuyển lực lượng Điều phối viên Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2018 (27/04/2018)
THÔNG BÁO Chiêu sinh học viên Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2018 (26/04/2018)
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP Đoàn viên thanh niên tham gia cổ vũ Cuộc thi “Những mốc son lịch sử” tháng 6/2017 (14/06/2017)
THÔNG BÁO V/v Tuyển chọn thanh niên tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện chi viện hè năm 2017 (10/05/2017)
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề “Nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng công tác xã hội”, năm 2016 (05/07/2016)
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP Cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia và cỗ vũ Cuộc thi “Những mốc son lịch sử” tháng 10/2015 (23/09/2015)
THÔNG BÁO Một số nội dung chuẩn bị, Chương trình biểu diễn, thứ tự các Đoàn tham gia các nội dung tại Liên hoan Văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía nam lần thứ V-năm 2015 (16/06/2015)
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP Cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia và cỗ vũ Cuộc thi “Những mốc son lịch sử” tháng 6/2015 (12/06/2015)
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP Đại biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Ninh Thuận Lần thứ VI, năm 2015 (13/05/2015)