Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành
Số/Ký hiệu    Loại văn bản
Nội dung
Ngày ban hành Trích yếu Số/Ký hiệu
18/03/2020 “V/v triển khai Tổ chức Ngày hội sắc màu năm 2020 - Cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi” 79-CV/HĐĐ
18/03/2020 “V/v ban hành chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020” 1531 -CV/TĐTN-XDTCĐH
18/03/2020 V/v tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/42020) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020)” 1528-CV/TĐTN-XDTCĐH
17/03/2020 tổ chức Ngày hội sắc màu năm 2020 - Cuộc thi vẽ tranh cho thiếu nhi 42-KH/HĐĐTW
17/03/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, mại dâm, ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán người và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020 202 -KH//TĐTN-XDTCĐH
17/03/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình bảo vệvà phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2020 203 -KH/TĐTN-PTTT’N
11/03/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Thanh niên với An toàn thực phẩm năm 2020 199 -KH/TĐTN-XDTCĐH
10/03/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” năm 2020 198 -KH/TĐTN-XDTCĐH
10/03/2020 KẾ HOẠCH Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2020 197 -KH/TĐTN-XDTCĐH
06/03/2020 V/v triển khai một số nội dung trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn” 1509 CV/TĐTN-XDTCĐH
06/03/2020 Phụ lục 2 /v đánh giá kết quả Đoàn các cấp thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn ban hành theo Quyết định số 1088 QĐ/TU ngày 20/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 1510 - CV/TĐTN-XDTCĐH
06/03/2020 phụ lục giữa nhiệm kỳ 1509 CV/TĐTN-XDTCĐH
06/03/2020 phụ lục 6 tháng đầu năm 1509 CV/TĐTN-XDTCĐH
06/03/2020 phụ lục danh sách trích ngang cán bộ đoàn các cấp 1509 CV/TĐTN-XDTCĐH
06/03/2020 “V/v đánh giá kết quả Đoàn các cấp thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn ban hành theo Quyết định số 1088 QĐ/TU ngày 20/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy” 1510 - CV/TĐTN-XDTCĐH
06/03/2020 phụ lục 1“V/v đánh giá kết quả Đoàn các cấp thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn ban hành theo Quyết định số 1088 QĐ/TU ngày 20/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy” 1510 - CV/TĐTN-XDTCĐH
04/03/2020 KẾ HOẠCH Tham gia cuộc thi “Những mốc son lịch sử” năm 2020 196 -KH/TĐTN-XDTCĐH
03/03/2020 “V/v triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XVIII năm 2020” 1503 -CV/TĐTN - PTTT’N
03/03/2020 V/v điều chỉnh quy mô tổ chức các hoạt động Đội học kỳ II, năm học 2019-2020” 70 -CV/HĐĐ
03/03/2020 KẾ HOẠCH Triển khai học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên 195 -KH/TĐTN-XDTCĐH
02/03/2020 “V/v xét chọn, giới thiệu tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2020” 1490 -CV/TĐTN-VP
28/02/2020 HƯỚNG DẪN Tổ chức “Ngày đoàn viên” với chủ đề “Tuổi trẻ Ninh Thuận tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” năm 2020 34 -HD/TĐTN-XDTCĐH
28/02/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên Đoàn cấp tỉnh năm 2020 194-KH/TĐTN-XDTCĐH
28/02/2020 V/v Giới thiệu các tập thể, cá nhân xét Giải thưởng Vừ A Dính năm 2020” 1493-CV/TĐTN-PTTT’N
27/02/2020 HƯỚNG DẪN Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu niên, nhi đồng 08 -HD/HĐĐ
27/02/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với triển khai “Đối mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” năm 2020 192 - KH/TĐTN-PTTT’N
27/02/2020 V/v xét chọn và đề nghị nhận học bổng Vừ A Dính, học bổng của Câu lạc bộ “Vì Trường Sa-Hoàng Sa thân yêu” năm học 2019-2020” 1487-CV/TĐTN-PTTT’N
27/02/2020 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XVIII năm 2020 290/KHPH-/STTTT-SGDĐT-TĐ
27/02/2020 “V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng và Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ” 75-CV/HĐĐ
26/02/2020 KẾ HOẠCH Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi góp phần phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII năm 2020 191-KH/TĐTN-VP

Page 3 of 41First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last