Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành
Số/Ký hiệu    Loại văn bản
Nội dung
Ngày ban hành Trích yếu Số/Ký hiệu
30/10/2012 Hướng dẫn chủ điểm công tác tháng 11 118 HD/TĐ
27/10/2012 Đề cương tuyên truyền 40 Năm "Hà Nội - Điện Biên phủ trên không" HN-ĐBP trên không/ĐCTT
25/10/2012 Thông báo mở lớp Khiêu vũ nghệ thuật dành cho cán bộ Đoàn, Đoàn viên, Hội viên, Thanh niên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 17 TB/TTHĐTTN
23/10/2012 Kế hoạch tham gia cuộc thi “Búp măng xinh” năm 2012 16 KH/HĐĐ
22/10/2012 Kế hoạch kiểm tra công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012 254 KH/TĐ
18/10/2012 Đề cương tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 ĐCTT ĐHX/TWĐ
17/10/2012 Kế hoạch liên tịch tổ chức giải cầu lông mở rộng chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017 13-KHLT/ĐTN-SVHTT&DL
15/10/2012 Kế hoạch tổ chức chương trình tình nguyện Mùa Đông năm 2012 17 KH/UBH
15/10/2012 Hướng dẫn chủ điểm công tác tháng 10 chủ đề “Đoàn kết tập hợp thanh niên” 117 HD/TĐ
15/10/2012 V/v báo cáo tổng kết 5 năm triển khai Chương trình Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Việt Nam giai đoạn 2007 - 2012 2065/TĐ
15/10/2012 Phụ lục đính kèm Công văn 2065 PL Công văn 2065/TĐ
09/10/2012 PHỤ LỤC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP CẤP TỈNH Giữa Đoàn Thanh niên và Sở Giáo dục & Đào tạo năm học 2012 – 2013 PL Chương trình 10 CTr/ĐTN – SGD&ĐT
09/10/2012 Chương trình phối hợp hoạt động giữa Tỉnh Đoàn và Sở GDĐT năm học 2012 – 2013 10 CTr/ĐTN-SGDĐT
09/10/2012 V/v triển khai tiêu chí thi đua công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012 - 2013 114/HĐĐ
05/10/2012 Hướng dẫn việc đánh giá, chấm điểm thi đua và xếp loại công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012 116 HD/TĐ
05/10/2012 Bộ chấm điểm khối LLVT PL3 116 HD/TĐ
05/10/2012 Bộ chấm điểm khối Đoàn trực thuộc PL2 116 HD/TĐ
05/10/2012 Bộ chấm điểm khối huyện, thành Đoàn PL1 116 HD/TĐ
01/10/2012 Kế hoạch cổng trường ATGT 250 KH/TĐ
14/09/2012 kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” 246 KH/TĐ
28/08/2012 Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2012 - 2013 35 Ctr/TĐ
20/08/2012 Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012 – 2013 05 CTr/HĐĐ
10/07/2012 hướng dẫn tổ chức diễn đàn “Khát vọng Thanh niên” 111 HD/TĐ
10/07/2012 Kế hoạch hoạt động phòng, chống tội phạm năm 2012 236 KH/TĐ
19/06/2012 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 235 KH/TĐ
19/06/2012 Hướng dẫn xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 107 HD/TĐ
07/06/2012 Hướng dẫn thành lập CLB Thanh niên với pháp luật 106 HD/TĐ
31/05/2012 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020 234 KH/TĐ
22/05/2012 Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2012 103 HD/TĐ
25/04/2012 Hướng dẫn việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên 98 HD/TĐ

Page 36 of 37First   Previous   28  29  30  31  32  33  34  35  [36]  37  Next   Last