Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành
Số/Ký hiệu    Loại văn bản
Nội dung
Ngày ban hành Trích yếu Số/Ký hiệu
05/10/2012 Bộ chấm điểm khối LLVT PL3 116 HD/TĐ
05/10/2012 Bộ chấm điểm khối Đoàn trực thuộc PL2 116 HD/TĐ
05/10/2012 Bộ chấm điểm khối huyện, thành Đoàn PL1 116 HD/TĐ
01/10/2012 Kế hoạch cổng trường ATGT 250 KH/TĐ
14/09/2012 kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” 246 KH/TĐ
28/08/2012 Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2012 - 2013 35 Ctr/TĐ
20/08/2012 Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012 – 2013 05 CTr/HĐĐ
10/07/2012 hướng dẫn tổ chức diễn đàn “Khát vọng Thanh niên” 111 HD/TĐ
10/07/2012 Kế hoạch hoạt động phòng, chống tội phạm năm 2012 236 KH/TĐ
19/06/2012 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 235 KH/TĐ
19/06/2012 Hướng dẫn xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 107 HD/TĐ
07/06/2012 Hướng dẫn thành lập CLB Thanh niên với pháp luật 106 HD/TĐ
31/05/2012 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020 234 KH/TĐ
22/05/2012 Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2012 103 HD/TĐ
25/04/2012 Hướng dẫn việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên 98 HD/TĐ
25/04/2012 Kế hoạch tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy, mại dâm, phòng chống HIV/AIDS năm 2012 226 KH/TĐ
28/10/2011 Chương trình tuổi trẻ Ninh Thuận chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 31 CT/TĐ
31/08/2011 6 bài học LLCT cơ bản cho đoàn viên, thanh niên 6 bài LLCT/(Kèm theo Hướng dẫn 63-HD/TWĐTN)
07/12/2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc đổi tên và ban hành Quy chế Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 1705/QĐ/TWĐTN
02/12/2010 Kế hoạch “Chương trình Khi tôi 18” 158 KH/TĐ
26/05/2010 Hướng dẫn đăng ký và thực hiện công trình, phần việc thanh niên năm 2010 45 HD/TĐ
06/07/2009 Hướng dẫn triển khai phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức trẻ 31 HD/TĐ

Page 41 of 41First   Previous   32  33  34  35  36  37  38  39  40  [41]  Next   Last