Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành
Số/Ký hiệu    Loại văn bản
Nội dung
Ngày ban hành Trích yếu Số/Ký hiệu
18/04/2017 “V/v thông báo tham gia chương trình giao lưu và Trại hè Quốc tế năm 2017 cho thanh thiếu nhi” 2665 CV/TĐTN – TT’NTH
18/04/2017 V/v thông báo tham gia chương trình giao lưu và Trại hè Quốc tế năm 2017 cho thanh thiếu nhi” 2665 CV/TĐTN – TT’NTH
18/04/2017 V/v phổ biến Thông báo Festival Nhiếp ảnh trẻ 2017 chủ đề “Tư duy trẻ, gón nhìn trẻ”” 2661 CV/TĐTN-TG
18/04/2017 /v đăng ký nội dung chuyên đề tập huấn dành cho Giáo viên- Tổng phụ trách Đội, năm học 2017-2018” 2662 CV/TĐTN – TT’NTH
17/04/2017 “V/v tiếp tục triển khai cuộc thi Chinh phục vũ môn, năm học 2016-2017” 149 CV/HĐĐ
14/04/2017 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2017) 329 KH/TĐTN-TG
14/04/2017 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” tỉnh Ninh Thuận 610-QĐ/TĐTN-TN
14/04/2017 KẾ HOẠCH Triển khai chương trình thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2021 328-KH/TĐTN-TN
10/04/2017 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán người và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2017. 327 KH/TĐTN-TG
07/04/2017 KẾ HOẠCH Triển khai tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2017 326 KH/TĐTN-TT’NTH
04/04/2017 “V/v giới thiệu các tập thể, cá nhân xét Giải thưởng Vừ A Dính năm 2017” 2644 CV/TĐTN-TT’NTH
31/03/2017 HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc, Việt Nam- Lào, Việt Nam- Campuchia năm 2017 119 HD/TĐTN-TG
31/03/2017 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ” năm 2017 325 KH/TĐTN-TG
30/03/2017 KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên tỉnh Ninh Thuận năm 2017 324-KH/TĐTN-TTHĐTT’N
30/03/2017 HƯỚNG DẪN Công tác thông tin đối ngoại năm 2017 118 HD/TĐTN-TG
28/03/2017 “V/v tăng cường công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em” 2628 CV/TĐTN –TT’NTH
28/03/2017 “V/v xét trao Giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2017” 146 CV/HĐĐ
27/03/2017 HƯỚNG DẪN Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn và giám sát, phản biện xã hội năm 2017 04 HD/TĐTN-UBKT
23/03/2017 “V/v mở lại cuộc thi Chinh phục vũ môn, năm học 2016-2017” 143 CV/HĐĐ
20/03/2017 “V/v tiếp tục triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV năm 2016-2017” 2614 CV/TĐTN-TT’NTH
20/03/2017 “V/v đẩy mạnh các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông, năm 2017” 2615 CV/TĐTN –TT’NTH
20/03/2017 “V/v giới thiệu đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn chuyên đề “Hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư- Hè năm 2017”” 141 CV/HĐĐ
20/03/2017 “V/v triển khai cuộc thi sưu tầm và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2017” 142 CV/HĐĐ
20/03/2017 “V/v đẩy mạnh các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông năm 2017” 2615 CV/TĐTN-TT’NTH
15/03/2017 “V/v triển khai Cuộc thi viết “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”” 2600 CV/TĐTN-TG
15/03/2017 “V/v đảm bảo ý nghĩa giáo dục trong triển khai phong trào Kế hoạch nhỏ năm học 2016-2017” 140 CV/HĐĐ
15/03/2017 “V/v bình chọn, đề nghị tuyên dương gương Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ VIII, năm 2017” 2605CV/TĐTN-TN
15/03/2017 “V/v triển khai Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 27/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh” 2599 CV/TĐTN-TTNTH
15/03/2017 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Đoàn thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017 320 KH/TĐTN-ĐKTHTN
14/03/2017 “V/v tiếp tục triển khai Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh Sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017” 2594 CV/TĐTN-TT’NTH

Page 7 of 36First   Previous   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Next   Last