Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành
Số/Ký hiệu    Loại văn bản
Nội dung
Ngày ban hành Trích yếu Số/Ký hiệu
08/01/2019 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 91-HD/TĐTN-XDTCĐH
28/12/2018 HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 33- HD/UBH
27/12/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ tuyên dương “Đảng viên trẻ tiêu biểu” năm 2019 87-KH/TĐTN-XDTCĐH
22/11/2018 BÁO CÁO Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 160BC/TĐTN-VP
16/11/2018 V/v hỗ trợ tuyên truyền lắp điện mặt trời và tiết kiệm điện trong nuôi tôm” 673 CV/TĐTN-PTTT’N
02/10/2018 KẾ HOẠCH Tuyển chọn hộ thanh niên định cư lập nghiệp tại Làng Thanh niên lập nghiệp Phước Đại – năm 2018 79 -KH/TĐTN-TĐTNXP
01/10/2018 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 77- KH/TĐTN-TCKT
01/10/2018 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp 78-KH/TĐTN-TCKT
28/09/2018 KẾ HOẠCH Tham gia trưng bày ý tưởng, mua bán và giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Ninh Thuận tại Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung bộ - Ninh Thuận 2018 76 -KH/TĐTN-TN
26/09/2018 “V/v triển khai Cuộc thi sáng tác biểu trưng về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” 598 -CV/TĐTN-TN
24/09/2018 QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành tiêu chuẩn, hồ sơ và quy trình tuyển chọn hộ thanh niên định cư lập nghiệp tại Làng Thanh niên lập nghiệp PhướcĐại 108-QĐ/TĐTN-TN
21/09/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 gắn với tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam 74-KH/TĐTN-TG
18/09/2018 HƯỚNG DẪN Chủ trương “1 + 1” mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội 16-HD/TĐTN-TCKT
10/09/2018 “V/v triển khai cập nhật ý tưởng, sáng kiến lên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam của Trung ương Đoàn” 570 CV/TĐTN-TN
05/09/2018 CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2018 - 2019 06-CTr/TĐTN-TT’NTH
05/09/2018 CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019 01-CTr/HĐĐ
31/08/2018 “V/v triển khai Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II, năm 2018” 557 CV/TĐTN-TT’NTH
29/08/2018 "V/v xét chọn học bổng Canon- Chắp cánh nhân tài 2018-2019" 550CV/TĐTN –TT’NTH
23/08/2018 "V/v triển khai Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022" 543CV/TĐTN-TCKT
22/08/2018 “Về việc giới thiệu, đề cử tập thể, cá nhân tiêu biểu bình xét Giải thưởng Sáng tạo trẻ tỉnh Ninh Thuận năm 2018” 541 -CV/TĐTN-TN
20/08/2018 HƯỚNG DẪN Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022 15 -HD/TĐTN-TCKT
20/08/2018 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Tổ chức trao Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” tỉnh Ninh Thuận năm 2018 18 KHPH/ĐUK-TĐTN
20/08/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc” Lần thứ II, năm 2018 85 - KH/TWĐTN - TNTH
17/08/2018 Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 16HD/TWĐTN-BTC
10/08/2018 "V/v Thông báo xét chọn học bổng Canon - Chấp cách nhân tài năm học 2018-2019" 1222-CV/TWĐTN-TNTH
31/07/2018 “V/v triển khai, phổ biến học bổng Tiếp sức đến trường 2018 dành cho tân sinh viên tỉnh Ninh Thuận” 502 CV/TĐTN-TT’NTH
25/07/2018 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020 64-KH/TĐTN-TCKT
24/07/2018 KẾ HOẠCH Vận động đoàn viên, thanh niên giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 62-KH/TĐTN-TCKT
24/07/2018 KẾ HOẠCH Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) 63 -KH/TĐTN-TCKT
17/07/2018 “V/v tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài Biển, đảo quê hương năm 2018” 482 CV/TĐTN–TG

Page 8 of 43First   Previous   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Next   Last