Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành
Số/Ký hiệu    Loại văn bản
Nội dung
Ngày ban hành Trích yếu Số/Ký hiệu
31/03/2017 HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc, Việt Nam- Lào, Việt Nam- Campuchia năm 2017 119 HD/TĐTN-TG
31/03/2017 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ” năm 2017 325 KH/TĐTN-TG
30/03/2017 KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên tỉnh Ninh Thuận năm 2017 324-KH/TĐTN-TTHĐTT’N
30/03/2017 HƯỚNG DẪN Công tác thông tin đối ngoại năm 2017 118 HD/TĐTN-TG
28/03/2017 “V/v tăng cường công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em” 2628 CV/TĐTN –TT’NTH
28/03/2017 “V/v xét trao Giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2017” 146 CV/HĐĐ
27/03/2017 HƯỚNG DẪN Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn và giám sát, phản biện xã hội năm 2017 04 HD/TĐTN-UBKT
23/03/2017 “V/v mở lại cuộc thi Chinh phục vũ môn, năm học 2016-2017” 143 CV/HĐĐ
20/03/2017 “V/v tiếp tục triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV năm 2016-2017” 2614 CV/TĐTN-TT’NTH
20/03/2017 “V/v đẩy mạnh các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông, năm 2017” 2615 CV/TĐTN –TT’NTH
20/03/2017 “V/v giới thiệu đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn chuyên đề “Hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư- Hè năm 2017”” 141 CV/HĐĐ
20/03/2017 “V/v triển khai cuộc thi sưu tầm và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2017” 142 CV/HĐĐ
20/03/2017 “V/v đẩy mạnh các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông năm 2017” 2615 CV/TĐTN-TT’NTH
15/03/2017 “V/v triển khai Cuộc thi viết “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”” 2600 CV/TĐTN-TG
15/03/2017 “V/v đảm bảo ý nghĩa giáo dục trong triển khai phong trào Kế hoạch nhỏ năm học 2016-2017” 140 CV/HĐĐ
15/03/2017 “V/v bình chọn, đề nghị tuyên dương gương Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ VIII, năm 2017” 2605CV/TĐTN-TN
15/03/2017 “V/v triển khai Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 27/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh” 2599 CV/TĐTN-TTNTH
15/03/2017 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Đoàn thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017 320 KH/TĐTN-ĐKTHTN
14/03/2017 “V/v tiếp tục triển khai Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh Sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017” 2594 CV/TĐTN-TT’NTH
14/03/2017 KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Ninh Thuận- 25 năm một chặng đường phát triển” trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn. 318 KH/TĐTN-TG
10/03/2017 “V/v tham dự và nhận học bổng Đồng hành chấp cánh ước mơ của Quỹ Hỗ trợ Giáo dục Lê Mộng Đào” 2584 CV/TĐTN –TT’NTH
06/03/2017 HƯỚNG DẪN Tổ chức “Ngày đoàn viên” với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn” năm 2017 115HD/TĐTN-TCKT
06/03/2017 KẾ HOẠCH Thực hiện công trình “1000 địa chỉ tiếp bước cho em đến trường” tỉnh Ninh Thuận năm 2017 316 KH/TĐTN-TT’NTH
06/03/2017 “V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2017” 2579 CV/TĐTN-TG
06/03/2017 KẾ HOẠCH Tăng cường huy động học sinh đến trường và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học trong các cơ sở giáo dục 313 KH/TĐTN –TT’NTH
01/03/2017 “V/v xét chọn trao Học bổng Vì tương lai Việt Nam – năm 2017” 2563 CV/TĐTN-TT’NTH
28/02/2017 “V/v triển khai chương trình Khi tôi 18” 2562 CV/TĐTN-TT’NTH
28/02/2017 “V/v triển khai Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Ánh sáng soi đường lần thứ II, năm 2017” 2535 CV/TĐTN –TT’NTH
28/02/2017 “V/v kéo dài thời gian triển khai Cuộc thi “Tri ân người thầy”” 2561 CV/TĐTN-TT’NTH
27/02/2017 KẾ HOẠCH Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2017 314 KH/TĐTN-TG

Page 8 of 36First   Previous   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Next   Last