Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành
Số/Ký hiệu    Loại văn bản
Nội dung
Ngày ban hành Trích yếu Số/Ký hiệu
27/02/2017 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2017) và 25 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992- 01/4/2017) gắn với 42 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975- 16/4/2017), giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2017) 315 KH/TĐTN-TG
24/02/2017 CHƯƠNG TRÌNH Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2017 12 -CT/UBH
24/02/2017 KẾ HOẠCH Tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN các cấp nhiệm kỳ 2014 - 2019 64 KH/UBH
23/02/2017 KẾ HOẠCH Về việc kiểm tra công tác Đoàn – Đội trường học năm học 2016 – 2017 309 KH/TĐTN –TT’NTH
23/02/2017 “V/v tuyên truyền, triển khai thực hiện Công điện Hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ” 2540 CV/TĐTN-TG
23/02/2017 KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên Đoàn cấp tỉnh năm 2017. 306 KH/TĐTN-TG
23/02/2017 “V/v xét chọn đoàn viên, thanh niên trao danh hiệu “Thanh niên tiêu biểu tuổi 25” 2546 CV/TĐTN-TG
22/02/2017 KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe-Tiến bước lên Đoàn” Gắn với “Công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên” Năm học 2016-2017 24 KH/HĐĐ
21/02/2017 “V/v triển khai Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Ánh sáng soi đường lần thứ II, năm 2017” 2535 CV/TĐTN –TT’NTH
21/02/2017 KẾ HOẠCH Tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2022 307 KH/TĐTN-TG
21/02/2017 “V/v miễn trích nộp chỉ tiêu phong trào Kế hoạch nhỏ năm học 2016-2017” 138 CV/HĐĐ
21/02/2017 KẾ HOẠCH Tổ chức họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017) 308 KH/TĐTN-TCKT
20/02/2017 “V/v triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh lần thứ XI năm 2017” 2534 CV/TĐTN-TT’NTH
20/02/2017 “V/v triển khai Hội thi Tin học trẻ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XV, năm 2017” 2533 CV/TĐTN-TT’NTH
17/02/2017 “V/v triển khai Cuộc thi sáng tác biểu trưng và bài hát cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022” 2529 CV/TĐTN-TG
17/02/2017 “V/v đánh giá kết quả thực hiện 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên” 2528 CV/TĐTN-TG
13/02/2017 “V/v triển khai Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Ninh Thuận năm 2017” 2516 CV/TĐTN –TT’NTH
13/02/2017 “V/v báo cáo và xin ý kiến sử dụng nguồn thu Kế hoạch nhỏ, năm học 2015-2016” 137 CV/HĐĐ
10/02/2017 CHƯƠNG TRÌNH Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 26 CT/TĐTN-VP
10/02/2017 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2017 304-KH/TĐTN-TN
08/02/2017 “V/v cung cấp hình ảnh các hoạt động của tổ chức Đoàn- Hội- Đội, nhiệm kỳ 2012-2017” 2498 CV/TĐTN-TG
08/02/2017 “V/v đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh” 2540 CV/TĐTN-TG
08/02/2017 “V/v tuyên truyền dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận” 2502 CV/TĐTN-TG
03/02/2017 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. 113 HD/TĐTN-TG
19/01/2017 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh Ninh Thuận 515-QĐ/TĐTN-TCKT
16/01/2017 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Tổ chức các hoạt động Xuân Đinh Dậu năm 2017 cho đồng bào Raglai tại xã Phước Tiến, huyện Bác Ái 98-KHPH/TĐTN-STC
12/01/2017 “V/v triển khai một số nội dung Chương trình Ngày hội Chào xuân mới Đinh Dậu năm 2017 dành cho học sinh, sinh viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” 2484 CV/TĐTN –TT’NTH
12/01/2017 CHƯƠNG TRÌNH Phối hợp hoạt động giữa Đoàn Thanh niên và Sở Giáo dục Đào tạo Tỉnh Ninh Thuận, năm học 2016-2017 97 CTPH/TĐTN-SGDĐT
12/01/2017 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Tổ chức các hoạt động Xuân Đinh Dậu năm 2017 cho đồng bào Raglai tại xã Phước Tiến, huyện Bác Ái 98 KHPH/TĐTN-STC
10/01/2017 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 2022 302 KH/TĐTN-TG

Page 9 of 36First   Previous   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Next   Last