Register  |  Login
Phong trào thanh niên
 
Liên kết website

 
Videos
Trailer Năm Thanh niên tình nguyện
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Màu xanh tình nguyện
 
 
 
Tuyên truyền - giáo dục
Thông báo: Cuộc thi tìm hiểu...
Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong thế hệ trẻ và nhân dân cả nước về Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”; khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ, động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự cường, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, bảo vệ vững chắc, trọn vẹn chủ quyền vùng trời, vùng biển, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, Trung ương Đoàn phát động cuộc thi “ Tìm hiểu Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”
Kết quả nổi bật sau hơn 3...
Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc. Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên; xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Công tác chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên thanh niên thành lớp người “vừa hồng, vừa chuyên” là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH) đất nước và hội nhập quốc tế thì tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên là hết sức quan trọng và cần thiết; đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng, của thế hệ đi trước đối với thanh niên.
Tuyên truyền chủ quyền biển,...
Trong 4 ngày, từ ngày 6 đến 9/8, Lữ Đoàn Hải quân 101 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, lãnh đạo Mặt trận, hội, đoàn thể ở xã, phường các địa phương trong tỉnh.
Đẩy mạnh công tác giáo dục...
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN, NHẰM NÂNG CAO BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ, Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, TINH THẦN XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN CỦA TUỔI TRẺ ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CNH-HĐH CỦA QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC
Page 27 of 27First   Previous   18  19  20  21  22  23  24  25  26  [27]  Next   Last   
 
Tìm kiếm
 
Tin mới
 
Thông tin điều hành