Register  |  Login
Phong trào thanh niên
 
Liên kết website

 
Videos
Trailer Năm Thanh niên tình nguyện
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Màu xanh tình nguyện
 
 
 
Tuyên truyền - giáo dục
Đề cương tuyên truyền kỷ...
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ...
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ...
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ...
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ...
I. TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ TRƯỜNG CHINH
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT...
Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, năm có nhiều sự kiện trọng đại của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng, đặc biệt tổ chức thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện nhiệm vụ năm 2016, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; bên cạnh đó, tình hình hạn hán tiếp tục diễn biến khốc liệt, kéo dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, các hoạt động kinh tế và đời sống nhân dân vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa… song với sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt, đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, triển khai đạt được những kết quả phấn khởi, khá toàn diện trên các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Đề cương tuyên truyền về...
KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi...
Page 9 of 30First   Previous   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Next   Last   
 
Tìm kiếm
 
Tin mới
 
Thông tin điều hành