Register  |  Login
Phong trào thanh niên
 
Liên kết website
 
Videos
 
Hệ thống CSDL
 
Phong trào Thanh niên
Tuổi trẻ Ninh Thuận với phong...
Trong những năm qua, tuổi trẻ tỉnh nhà luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, cống hiến sức trẻ, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, văn minh và phát triển. Thể hiện rõ nét qua phong trào là “5 xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc.
“4 đồng hành với thanh niên...
Cùng với phong trào “5 xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai mang lại hiệu quả thiết thực và đi vào thực tiễn cuộc sống của tuổi trẻ tỉnh nhà, góp phần giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng, chăm lo lợi ích chính đáng của thanh-thiếu nhi, huy động được các nguồn lực xã hội hỗ trợ thanh-thiếu nhi trong học tập, công tác và trong cuộc sống.
Page 41 of 41First   Previous   32  33  34  35  36  37  38  39  40  [41]  Next   Last   
 
Tìm kiếm
 
Bài viết mới
 
Thông tin điều hành