Register  |  Login
Phong trào thanh niên
 
Liên kết website
 
Hệ thống CSDL
 
xung kích - đồng hành
Hiệu quả từ các mô hình chuyển...
Thời gian qua, thông qua phong trào ““4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, các cấp bộ Đoàn đã tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên.
Xã đoàn Phước Vinh tham gia...
Với tinh thần xung kích, tình nguyện, những năm qua, ngoài việc tham gia thực hiện tốt các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế, Chi đoàn thanh niên xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước còn được biết đến là đơn vị điển hình trong việc tham gia cùng địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.
Vai trò xung kích của Đoàn...
Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng. Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng khá; GDP bình quân mỗi năm tăng 10,6%; cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực; các vấn đề văn hóa - xã hội được chăm lo, phát triển; quốc phòng - an ninh được tăng cường củng cố, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và củng cố vững chắc; đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao. Có được những thành tựu ấy, trước hết là sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp quan trọng, hiệu quả của tuổi trẻ tỉnh nhà, lực lượng xung kích, năng động trên mọi lĩnh vực.
Nhơn Sơn: Thanh niên chung...
Đoàn Thanh niên xã Nhơn Sơn tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động thanh niên làm theo lời Bác Hồ dạy gắn với phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp, chúng tay xây dựng nông thôn mới.
Tuổi trẻ Ninh Thuận với phong...
Trong những năm qua, tuổi trẻ tỉnh nhà luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, cống hiến sức trẻ, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, văn minh và phát triển. Thể hiện rõ nét qua phong trào là “5 xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc.
“4 đồng hành với thanh niên...
Cùng với phong trào “5 xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai mang lại hiệu quả thiết thực và đi vào thực tiễn cuộc sống của tuổi trẻ tỉnh nhà, góp phần giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng, chăm lo lợi ích chính đáng của thanh-thiếu nhi, huy động được các nguồn lực xã hội hỗ trợ thanh-thiếu nhi trong học tập, công tác và trong cuộc sống.
Page 16 of 16First   Previous   7  8  9  10  11  12  13  14  15  [16]  Next   Last