Register  |  Login
Phong trào thanh niên
 
Liên kết website

 
Videos
Trailer Năm Thanh niên tình nguyện
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Màu xanh tình nguyện
 
 
 
Tuyên truyền - giáo dục
Tài liệu tuyên truyền những...
Cán bộ Đoàn chuyên trách...
Căn cứ Kế hoạch số 56-KH/TĐTN-TCKT ngày 13/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc triển khai thực hiện Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022; Kế hoạch số 268-KH/TĐTN-XDTCĐH ngày 20/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo đối với cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh năm 2020. Ngày 28/8/2020, Tỉnh Đoàn tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo năm 2020 cho 19 đồng chí (100%) cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh.
Hội nghị tập huấn chuyên...
Sáng ngày 28/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội.
Hội nghị tuyên truyền chủ...
Ngày 28/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới, những thông tin mới nhất về tình hình biển Đông cho cán bộ Đoàn, Hội.
Đề cương tuyên truyền kết...
Hội nghị điển hình tiên tiến...
Sáng ngày 29/6/2020, tại Hội trường Cơ quan Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025, tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Hữu Phúc- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa VI, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.
MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN...
Đoàn khối cơ quan – Doanh...
Từ ngày 27/11 đến 30/12/2019, Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tổ chức phát động cho 100% TCCS Đoàn trực thuộc triển khai cho ĐVTN tham gia thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam.
Page 6 of 39First   Previous   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Next   Last