Register  |  Login
Phong trào thanh niên
 
Liên kết website
 
Videos
 
Hệ thống CSDL
 
Phong trào Thanh niên
Nhơn Sơn: Thanh niên chung...
Đoàn Thanh niên xã Nhơn Sơn tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động thanh niên làm theo lời Bác Hồ dạy gắn với phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp, chúng tay xây dựng nông thôn mới.
Tuổi trẻ Ninh Thuận với phong...
Trong những năm qua, tuổi trẻ tỉnh nhà luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, cống hiến sức trẻ, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, văn minh và phát triển. Thể hiện rõ nét qua phong trào là “5 xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc.
“4 đồng hành với thanh niên...
Cùng với phong trào “5 xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai mang lại hiệu quả thiết thực và đi vào thực tiễn cuộc sống của tuổi trẻ tỉnh nhà, góp phần giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng, chăm lo lợi ích chính đáng của thanh-thiếu nhi, huy động được các nguồn lực xã hội hỗ trợ thanh-thiếu nhi trong học tập, công tác và trong cuộc sống.
Page 55 of 55First   Previous   46  47  48  49  50  51  52  53  54  [55]  Next   Last