Register  |  Login
Liên kết website
 
Hệ thống CSDL
 
Bài viết mới
ĐẠI HỘI ĐIỂM HỘI LHTN VIỆT...
Ngày 20/3/2019, Hội LHTN xã Quảng Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN xã Quảng Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là Đại hội điểm cấp xã do Hội LHTN Việt Nam tỉnh chỉ đạo tổ chức.