Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thuộc tính văn bản 
 Tệp đính kém
 03-TB/TTHĐTT’N
 Các văn bản khác
THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh Ninh Thuận năm 2020 (30/12/2020)
THÔNG BÁO Tổ chức vòng bán kết cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến (16/12/2020)
THÔNG BÁO Về việc tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh Ninh Thuận (23/12/2020)
THÔNG BÁO Kết quả tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức làm việc tại Tổng đội thanh niên xung phong tỉnh Ninh Thuận (10/12/2020)
THÔNG BÁO Tổ chức vòng bán kết cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến (08/12/2020)
TB kế luận của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn về kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 (24/12/2020)
THÔNG BÁO Kết quả vòng loại cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến năm 2019 (31/03/2020)
THÔNG BÁO Chiêu sinh học viên Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” năm 2018 (17/06/2018)
THÔNG BÁO Tuyển lực lượng Điều phối viên Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2018 (27/04/2018)
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP Đoàn viên thanh niên tham gia cổ vũ Cuộc thi “Những mốc son lịch sử” tháng 6/2017 (14/06/2017)