Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thuộc tính văn bản 
 Tệp đính kém
 2172KH/UBND
 Các văn bản khác
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chương trình “Thank you, Vietnam!” năm 2021 (31/05/2021)
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Ninh Thuận năm 2021 (25/05/2021)
KẾ HOẠCH Tuyên truyền bảo hiểm xã hội đến năm 2025 (20/05/2021)
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030 (20/05/2021)
KẾ HOẠCH Triển khai, định hướng 4 tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới năm 2021 (18/05/2021)
KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi ảnh online “Gia đình nơi gắn kết yêu thương cùng nhau chung tay phòng, chống dịch Covid-19” (18/05/2021)
KẾ HOẠCH Tuyển chọn hộ thanh niên định cư tại Làng Thanh niên lập nghiệp Phước Đại – năm 2021 (28/07/2021)
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Thanh niên với công tác bảo đảm An toàn thực phẩm năm 2021 (14/04/2021)
KẾ HOẠCH Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 (14/04/2021)
KẾ HOẠCH Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021 (09/04/2021)