Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thuộc tính văn bản 
 Tệp đính kém
 63 -KH/TĐTN-TCKT
 Các văn bản khác
KẾ HOẠCH Triển khai công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện ma túy; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2021 (09/04/2021)
BC kết quả công tác kiểm tra giám sát năm 2020 (24/12/2020)
VĂN BẢN XÁC NHẬN v/v thống nhất giải quyết chính sách đối với cựu TNXP năm 2020 (24/12/2020)
báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2020 và định hướng một số nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (24/12/2020)
BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2012-2020 (25/12/2020)
BÁO CÁO Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 5 và 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (08/06/2020)
Báo cáo Công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi tháng 3 và 03 tháng đầu năm 2019; phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2019 (02/04/2019)
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên tỉnh Ninh Thuận lần thứ III - năm 2019 (19/03/2019)
BÁO CÁO Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 (26/11/2018)
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 3 và 3 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2018 (29/03/2018)