Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành

 

Thuộc tính văn bản 
 Tệp đính kém
 16HD/TWĐTN-BTC
 Các văn bản khác
HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 (23/02/2021)
HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) (23/02/2021)
HƯỚNG DẪN Việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (30/10/2020)
HƯỚNG DẪN Quy trình, thủ tục đề nghị bổ sung, kiện toàn nhân sự và công nhận các chức danh của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cấp huyện và tương đương (23/04/2020)
HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) (08/04/2020)
HƯỚNG DẪN Tổ chức “Ngày đoàn viên” với chủ đề “Tuổi trẻ Ninh Thuận tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” năm 2020 (03/03/2020)
HƯỚNG DẪN Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu niên, nhi đồng (27/02/2020)
HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 (27/02/2020)
HƯỚNG DẪN Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2020 - 2023 (27/02/2020)
HƯỚNG DẪN Cách thức thu, nộp, quản lý và sử dụng đoàn phí giai đoạn 2020 - 2022 (11/02/2020)