Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành
Số/Ký hiệu    Loại văn bản
Nội dung
Ngày ban hành Trích yếu Số/Ký hiệu
17/08/2018 Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 16HD/TWĐTN-BTC
10/08/2018 "V/v Thông báo xét chọn học bổng Canon - Chấp cách nhân tài năm học 2018-2019" 1222-CV/TWĐTN-TNTH
31/07/2018 “V/v triển khai, phổ biến học bổng Tiếp sức đến trường 2018 dành cho tân sinh viên tỉnh Ninh Thuận” 502 CV/TĐTN-TT’NTH
25/07/2018 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020 64-KH/TĐTN-TCKT
24/07/2018 KẾ HOẠCH Vận động đoàn viên, thanh niên giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 62-KH/TĐTN-TCKT
24/07/2018 KẾ HOẠCH Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) 63 -KH/TĐTN-TCKT
17/07/2018 “V/v tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài Biển, đảo quê hương năm 2018” 482 CV/TĐTN–TG
04/07/2018 HƯỚNG DẪN Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022 14-HD/TĐTN-TCKT
22/06/2018 “V/v tiếp cận thông tin từ các trang mạng xã hội chính thống của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” 422CV/TĐTN–TG
18/06/2018 KẾ HOẠCH Xây dựng “Gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” và tổ chức tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 58-KH/TĐTN-TG
15/06/2018 THÔNG BÁO Chiêu sinh học viên Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” năm 2018 07-TB/TTHĐTT’N
14/06/2018 “V/v triển khai Kế hoạch tổ chức Chương trình Học làm chiến sỹ Công an năm 2018” 409 CV/TĐTN-TT’NTH
13/06/2018 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022 56-KH/TĐTN-TCKT
13/06/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ phát động “Tuổi trẻ đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo bền vững” năm 2018 04 -KHPH/TĐTNXP-HĐBA
06/06/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2018 54 KH/TĐTN-TT’NTH
31/05/2018 HƯỚNG DẪN Xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 – 2022 12 -HD/TĐTN-TCKT
30/05/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức tập huấn kỹ năng phòng, chống quấy rối và xâm hại tình dục trẻ em năm 2018 50-KH/TĐTN-TG
30/05/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức truyền thông nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 49-KH/TĐTN-TG
29/05/2018 Kế hoạch tổ chức Chương trình Học làm chiến sỹ Công an năm 2018 2172KH/UBND
18/05/2018 HƯỚNG DẪN Thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội 11-HD/TĐTN-TG
17/05/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018 45 KH/TĐTN-TN
15/05/2018 “V/v triển khai chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018” 328-CV/TĐTN-TG
08/05/2018 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao, nhân rộng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2016 – 2020. 40 KH/TĐTN-TN
26/04/2018 THÔNG BÁO Tuyển lực lượng Điều phối viên Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2018 06 -TB/TTHĐTT’N
24/04/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức Lớp tập huấn Đội viên Đội Thanh niên xung phong tình nguyện tại chỗ - năm 2018 13 -KH/TĐTNXP-TCHC
19/04/2018 “V/v triển khai một số nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2018” 274 CV/TĐTN-TT’NTH
19/04/2018 KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên tỉnh Ninh Thuận năm 2018 12 -KH/TĐTNXP-TCHC
18/04/2018 HƯỚNG DẪN Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” trong các Đoàn - Đội trường học, giai đoạn 2018 - 2022 08 HD/TĐTN-TT’NTH
18/04/2018 THÔNG BÁO Chiêu sinh học viên Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2018 03-TB/TTHĐTT’N
17/04/2018 “V/v đẩy mạnh cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018” 255-CV/TĐTN-TG

Page 9 of 43First   Previous   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Next   Last