Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành
Số/Ký hiệu    Loại văn bản
Nội dung
Ngày ban hành Trích yếu Số/Ký hiệu
22/04/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện Thông báo số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị 216 - KH/TĐTN-XDTCĐH
22/04/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi “Em yêu Đội em” nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và 79 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2020) 215 -KH/TĐTN-PTTT’N
20/04/2020 KẾ HOẠCH Về việc tổ chức Cuộc thi viết nhật ký hàng ngày về phòng, chống dịch Covid-19 của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh 214 -KH/TĐTN-XDTCĐH
17/04/2020 V/v đôn đốc các nội dung chuẩn bị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI” 1591-CV/TĐTN-VP
17/04/2020 phụ lục 1591-CV/TĐTN-XDTCĐH
17/04/2020 phục lục 1591-CV/TĐTN-XDTCĐH
16/04/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi “Thanh niên Ninh Thuận sắt son niềm tin với Đảng” Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 –16/4/2020), giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn. 213 -KH/TĐTN-XDTCĐH
08/04/2020 “V/v hưởng ứng tham gia Giải Báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc lần thứ 14, năm 2019-2020” 1573-CV/TĐTN-XDTCĐH
08/04/2020 HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) 35-HD/TĐTN-XDTCĐH
07/04/2020 “V/v triển khai Cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” 1571 -CV/TĐTN-PTTT’N
03/04/2020 KẾ HOẠCH tổ chức cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ 246-KH/TWĐTN-CTTN
01/04/2020 “V/v triển khai Cuộc thi Nét chữ từ trái tim” 81 -CV/HĐĐ
31/03/2020 KẾ HOẠCH Theo dõi, nắm tình hình đoàn viên, thanh niên đối với Đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của đoàn viên, thanh niên đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng 207KH/TĐTN-XDTCĐH
26/03/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức tuyên dương và nhân rộng “Chuyện người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Thuận” 206 -KH/TĐTN-XDTCĐH
25/03/2020 THÔNG BÁO Kết quả vòng loại cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến năm 2019 04 -TB/HĐĐ
24/03/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ hướng dẫn người dân tại địa phương thực hiện nghiêm việc khai báo y tế 205KH/TĐTN-XDTCĐH
18/03/2020 “V/v triển khai Tổ chức Ngày hội sắc màu năm 2020 - Cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi” 79-CV/HĐĐ
18/03/2020 “V/v ban hành chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020” 1531 -CV/TĐTN-XDTCĐH
18/03/2020 V/v tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/42020) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020)” 1528-CV/TĐTN-XDTCĐH
18/03/2020 “V/v tuyên truyền Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2020) và Tháng Thanh niên 2020” 1527-CV/TĐTN-XDTCĐH
17/03/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình bảo vệvà phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2020 203 -KH/TĐTN-PTTT’N
17/03/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, mại dâm, ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán người và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020 202 -KH//TĐTN-XDTCĐH
17/03/2020 tổ chức Ngày hội sắc màu năm 2020 - Cuộc thi vẽ tranh cho thiếu nhi 42-KH/HĐĐTW
11/03/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Thanh niên với An toàn thực phẩm năm 2020 199 -KH/TĐTN-XDTCĐH
10/03/2020 KẾ HOẠCH Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2020 197 -KH/TĐTN-XDTCĐH
10/03/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” năm 2020 198 -KH/TĐTN-XDTCĐH
06/03/2020 Phụ lục 2 /v đánh giá kết quả Đoàn các cấp thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn ban hành theo Quyết định số 1088 QĐ/TU ngày 20/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 1510 - CV/TĐTN-XDTCĐH
06/03/2020 phụ lục giữa nhiệm kỳ 1509 CV/TĐTN-XDTCĐH
06/03/2020 phụ lục 6 tháng đầu năm 1509 CV/TĐTN-XDTCĐH
06/03/2020 phụ lục danh sách trích ngang cán bộ đoàn các cấp 1509 CV/TĐTN-XDTCĐH

Page 4 of 43First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next   Last