Register  |  Login
Văn bản chỉ đạo điều hành
Số/Ký hiệu    Loại văn bản
Nội dung
Ngày ban hành Trích yếu Số/Ký hiệu
06/03/2020 “V/v đánh giá kết quả Đoàn các cấp thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn ban hành theo Quyết định số 1088 QĐ/TU ngày 20/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy” 1510 - CV/TĐTN-XDTCĐH
06/03/2020 phụ lục 1“V/v đánh giá kết quả Đoàn các cấp thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn ban hành theo Quyết định số 1088 QĐ/TU ngày 20/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy” 1510 - CV/TĐTN-XDTCĐH
06/03/2020 về việc triển khai một số nội dung công tác xây dựng tổ chức Đoàn 1059-CV/TĐTN-XDTCĐH
06/03/2020 “V/v triển khai một số nội dung trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn” 1509 CV/TĐTN-XDTCĐH
06/03/2020 về việc triển khai một số nội dung công tác xây dựng tổ chức Đoàn 1509-CV/TĐTN-XDTCĐH
06/03/2020 về việc triển khai một số nội dung công tác xây dựng tổ chức Đoàn 1509 CV/TĐTN-XDTCĐH
04/03/2020 KẾ HOẠCH Tham gia cuộc thi “Những mốc son lịch sử” năm 2020 196 -KH/TĐTN-XDTCĐH
03/03/2020 “V/v triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XVIII năm 2020” 1503 -CV/TĐTN - PTTT’N
03/03/2020 V/v điều chỉnh quy mô tổ chức các hoạt động Đội học kỳ II, năm học 2019-2020” 70 -CV/HĐĐ
03/03/2020 KẾ HOẠCH Triển khai học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên 195 -KH/TĐTN-XDTCĐH
02/03/2020 “V/v xét chọn, giới thiệu tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2020” 1490 -CV/TĐTN-VP
28/02/2020 HƯỚNG DẪN Tổ chức “Ngày đoàn viên” với chủ đề “Tuổi trẻ Ninh Thuận tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” năm 2020 34 -HD/TĐTN-XDTCĐH
28/02/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên Đoàn cấp tỉnh năm 2020 194-KH/TĐTN-XDTCĐH
28/02/2020 V/v Giới thiệu các tập thể, cá nhân xét Giải thưởng Vừ A Dính năm 2020” 1493-CV/TĐTN-PTTT’N
27/02/2020 HƯỚNG DẪN Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu niên, nhi đồng 08 -HD/HĐĐ
27/02/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với triển khai “Đối mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” năm 2020 192 - KH/TĐTN-PTTT’N
27/02/2020 V/v xét chọn và đề nghị nhận học bổng Vừ A Dính, học bổng của Câu lạc bộ “Vì Trường Sa-Hoàng Sa thân yêu” năm học 2019-2020” 1487-CV/TĐTN-PTTT’N
27/02/2020 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XVIII năm 2020 290/KHPH-/STTTT-SGDĐT-TĐ
27/02/2020 “V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng và Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ” 75-CV/HĐĐ
26/02/2020 KẾ HOẠCH Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi góp phần phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII năm 2020 191-KH/TĐTN-VP
25/02/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV 190 KH/TĐTN-XDTCĐH
25/02/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và “tham nhũng vặt” 189 - KH/TĐTN-XDTCĐH
24/02/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động triển khai Chỉ thị 32-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới giai đoạn 2020-2025 187 - KH/TĐTN-XDTCĐH
24/02/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tham gia đảm bảo an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2020 188 - KH/TĐTN-XDTCĐH
24/02/2020 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 33 -HD/TĐTN-XDTCĐH
24/02/2020 “V/v phân bổ Khăn quàng đỏ năm 2019” 73-CV/HĐĐ
21/02/2020 “V/v tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do vi rút Covid – 19 gây ra” 1471 -CV/TĐTN-XDTCĐH
21/02/2020 “V/v đẩy mạnh xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020” 1472 -CV/TĐTN-XDTCĐH
21/02/2020 “V/v tăng cường công tác tuyên truyền các giải pháp phòng, chống hạn trên địa bàn tỉnh” 1474 - CV/TĐTN-XDTCĐH
19/02/2020 HƯỚNG DẪN Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2020 - 2023 07-HD/HĐĐ

Page 5 of 43First   Previous   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Next   Last