Register  |  Login
Phong trào thanh niên
 
Liên kết website

 
Videos
Trailer Năm Thanh niên tình nguyện
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Màu xanh tình nguyện
 
 
 
Tuyên truyền - giáo dục
Tiếng nói lạc lõng, ngược...
Dù cách thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt đến đâu thì những luận điệu xuyên tạc của các phần tử chống đối, thù địch cũng chỉ là những tiếng nói lạc lõng, đi ngược lại xu thế, dòng chảy chung.
DANH SÁCH ĐẠT GIẢI TUẦN 1...
Tìm hiểu 90 năm lịch sử hình thành và phát triển
của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Cái "đuôi cáo" của một số...
Những ngày này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2-9).
Tài liệu tuyên truyền những...
Tài liệu tuyên truyền những...
Cán bộ Đoàn chuyên trách...
Căn cứ Kế hoạch số 56-KH/TĐTN-TCKT ngày 13/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc triển khai thực hiện Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022; Kế hoạch số 268-KH/TĐTN-XDTCĐH ngày 20/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo đối với cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh năm 2020. Ngày 28/8/2020, Tỉnh Đoàn tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo năm 2020 cho 19 đồng chí (100%) cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh.
Hội nghị tập huấn chuyên...
Sáng ngày 28/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Đoàn, Hội.
Hội nghị tuyên truyền chủ...
Ngày 28/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới, những thông tin mới nhất về tình hình biển Đông cho cán bộ Đoàn, Hội.
Page 4 of 38First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
 
Tìm kiếm
 
Tin mới
 
Thông tin điều hành